Еконсулт EООД
Галванични линии, филтър помпи, пречиствателни станции

Дейности

 Екипът на Еконсулт ЕООД извършва всички дейности по проектирането, монтажа и въввеждането в експлоатация и консумативите на галванични линии, аспирационни уредби за агресивни среди и скрубери. 

Един от последните проекти на фирмата ни е проектиран, изработен и монтиран PVC скрубер 25 000 м3/час. 

Ние от Еконсулт ЕООД използваме качествени и надеждни консумативи и елементи в това число токоизправители, филтър помпи HENDOR, дозиращи помпи, скрубери.